Naujas startas-nauja pradzia
Ieškai darbo, spausk „užsiregistruoti“
Dėmesio! Jūs esate neprisijungęs prie mūsų sistemos ir negalite nusiųsti darbdaviui savo CV ir MOTYVACINIO LAIŠKO. Norėdami tai padaryti užsiregistruokite ir paskelbkite savo CV mūsų duomenų bazėje. Registracijos formą rasite čia.

Auklėtoja

Profesija

Lopšelio-darželio auklėtojas

Pareigos

Lopšelio-darželio auklėtojas

Darbo vieta

Vilnius

Darbo pobūdis 5. Auklėtojo taikomi šie ugdymo principai:
5.1. visuminis ugdymas – atsižvelgiama į vaiko raidos, vaikų kultūros dėsningumus ir siekiama visų vaiko galių plėtotės, tikslingai ugdomos vaiko vertybinės nuostatos, jausmai, mąstymas ir elgsena;.
5.2. individualizavimas – ugdymas grindžiamas kiekvieno vaiko asmenybės pažinimu, ugdymo(si) poreikių pripažinimu, numatant veiklas ir sudarant sąlygas kiekvienam vaikui ugdytis ir tobulėti.
5.3. tęstinumas – tęsiamas šeimoje pradėtas pozityvus vaiko ugdymas;
5.4. dermė – derinami šeimos ir įstaigos interesai, lūkesčiai dėl vaikų pasiekimų, ugdymo (si) būdų, rūpinamasi šeimos švietimu.
6. Auklėtojo funkcijos:
6.1. organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą:
6.1.1. planuoti grupės ugdomąją veiklą;
6.1.2. kurti grupės ugdomąją aplinką, parinkti priemones;
6.1.3. ugdyti ir/ ar dalyvauti vaikų ugdymo(si) procese.
6.2. prireikus dalyvauti rengiant individualias vaikų ugdymo(-si) programas;
6.3. sistemingai vertinti, fiksuoti vaikų daromą pažangą, apie vaikų pasiekimus informuoti tėvus (globėjus);
6.4. teikti informaciją, pagal kompetenciją konsultuoti tėvus (globėjus), kitus įstaigoje dirbančius specialistus ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais;
6.5. inicijuoti ir/ar dalyvauti bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose.
6.6. garantuoja vaikų fizinį ir psichologinį saugumą grupėje, salėje, kitose įstaigos erdvėse, žaidimų aikštelėse ir kt.
Reikalavimai Išsilavinimas: Aukštasis universitetinis
Profesija: Lopšelio-darželio auklėtojas
Atlyginimas

Sutartinis

Liko galioti

3 d., 2018-08-21

Skelbimas įkeltas

2018-07-10


Siųsti CV šiam darbdaviui


« Grįžti į skelbimų sąrašą

Darbai24 rekomenduoja
Vieta Jūsų reklamai

Į viršų

Darbai24.lt logotipas nespalvotas

Šį portalą administruoja: UAB „Jobera“   |  +370 649 33 332  |  info@jobera.lt