Naujas startas-nauja pradzia
Ieškai darbo, spausk „užsiregistruoti“
Dėmesio! Jūs esate neprisijungęs prie mūsų sistemos ir negalite nusiųsti darbdaviui savo CV ir MOTYVACINIO LAIŠKO. Norėdami tai padaryti užsiregistruokite ir paskelbkite savo CV mūsų duomenų bazėje. Registracijos formą rasite čia.

Kokybės vadybininkas

Profesija

Personalo specialistas [vadybininkas]

Pareigos

Personalo specialistas [vadybininkas]

Darbo vieta

Šiauliai

Darbo pobūdis Darbuotojui, einančiam kokybės vadybininko pareigas, keliami tokie reikalavimai:
užtikrinti įstaigoje įdiegtos kokybės vadybos sistemos valdymo ir kontrolės darbų eigą, rezultatyvumą ir efektyvumą, nuolatinį jos gerinimą ir atnaujinimą pagal LST EN ISO 9001 standarto reikalavimus;
turėti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įgytą aukštąjį biomedicinos arba socialinių ar techninių mokslų studijų srities aukštąjį universitetinį išsilavinimą
išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius kokybės vadybos sistemos standartų reikalavimus, gebėti juos taikyti praktikoje;
gebėti savarankiškai priimti sprendimus, planuoti ir organizuoti darbą;
gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, teikti pasiūlymus įvairiais profesiniais klausimais, mokėti apibrėžti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus bei priemones, apibrėžti tikslus ir uždavinius, daryti apibendrinimus ir išvadas;
būti pareigingu, kruopščiu, darbščiam, dalintis darbo patirtimi su kolegomis;
išmanyti dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją ir vieną užsienio kalbą B1 lygiu;
mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (MS Office programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.).
Reikalavimai Išsilavinimas: Aukštasis universitetinis
Profesija: Personalo specialistas [vadybininkas]
Atlyginimas

Sutartinis

Liko galioti

23 d., 2018-07-17

Skelbimas įkeltas

2018-05-31


Siųsti CV šiam darbdaviui


« Grįžti į skelbimų sąrašą

Darbai24 rekomenduoja
Vieta Jūsų reklamai

Į viršų

Darbai24.lt logotipas nespalvotas

Šį portalą administruoja: UAB „Jobera“   |  +370 649 33 332  |  info@jobera.lt