Naujas startas-nauja pradzia
Ieškai darbo, spausk „užsiregistruoti“
Dėmesio! Jūs esate neprisijungęs prie mūsų sistemos ir negalite nusiųsti darbdaviui savo CV ir MOTYVACINIO LAIŠKO. Norėdami tai padaryti užsiregistruokite ir paskelbkite savo CV mūsų duomenų bazėje. Registracijos formą rasite čia.

Žaliavos vadybininkas

Profesija

Produkto vadybininkas

Pareigos

Produkto vadybininkas

Darbo vieta

Lukšiai

Darbo pobūdis Pagal savo kompetenciją rengti reikalingus dokumentus
Laikytis nustatytos materialinių vertybių bei dokumentų saugojimo tvarkos;
Vesti aiškinamąjį darbą pieno gamintojams dėl jų parduodamo pieno kokybės, supažindinti su naujais reikalavimais;
Pastebėjus pieno supirkėjų-kasininkų darbo trūkumus, pašalinimui surašyti aktus;
Išsiaiškinti kokybinių ir kiekybinių žaliavinio pieno neatitikčių priežastis ir imtis priemonių jų pašalinimui;
Organizuoti pieno mėginių išvežimą tyrimams.
0rganizuoti pieno pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymą su tiekėjais;
Sudaryti pienovežių maršrutus, juos koreguoti pasikeitus pieno tiekėjams ar pieno kiekiams
Laikytis darbo drausmės, laiku ir tiksliai vykdyti teisėtus Darbdavio, tiesioginio vadovo nurodymus, bei tinkamai atlikti pavestas užduotis;
Nedelsiant pranešti vadovui apie aplinkybes, trukdančias tinkamai atlikti pareigas;
Reikalavimai Išsilavinimas: Aukštasis universitetinis
Profesija: Produkto vadybininkas
Privalumai LR įstatymų ir poįstatyminių aktų žinojimas. Mokėti vadovautis įstatymais reglamentuojančiais žalio pieno supirkimą ir jo kokybę. Žinoti ir vadovautis pieno supirkimo taisyklėmis. Vadovautis reglamentais ir žinoti technines sąlygas, kurios reikalingos tiesioginėms pareigoms atlikti Vadovautis bendrovės įstatais, struktūra, darbo organizavimu. Vadovautis bendrovės direktoriaus įsakymais, žalio pieno supirkimo kainomis, pieno kokybės ir kitais reikalais; Žinoti formų, ataskaitų, suvestinių įforminimo tvarkas bei terminus. Vadovautis raštvedybos reikalavimais ir dokumentų rengimo tvarkomis Išmanyti darbo saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos instrukcijų reikalavimus bei higienos normų reikalavimus Žinoti bendrovės pieno žaliavos tinklo struktūrą Pieno supirkimo punktų išdėstymą, specifiką, jų materialinės — techninės bazės ypatumus; Vadovautis atsiskaitymo su pieno tiekėjais tvarka
Atlyginimas

Sutartinis

Liko galioti

7 d., 2018-06-22

Skelbimas įkeltas

2018-05-31


Siųsti CV šiam darbdaviui


« Grįžti į skelbimų sąrašą

Darbai24 rekomenduoja
Vieta Jūsų reklamai

Į viršų

Darbai24.lt logotipas nespalvotas

Šį portalą administruoja: UAB „Jobera“   |  +370 649 33 332  |  info@jobera.lt