Naujas startas-nauja pradzia
Ieškai darbo, spausk „užsiregistruoti“
Dėmesio! Jūs esate neprisijungęs prie mūsų sistemos ir negalite nusiųsti darbdaviui savo CV ir MOTYVACINIO LAIŠKO. Norėdami tai padaryti užsiregistruokite ir paskelbkite savo CV mūsų duomenų bazėje. Registracijos formą rasite čia.

Direktoriaus pavaduotojas(-a) ugdymui

Profesija

Įmonės [įstaigos] vadovo padėjėjas

Pareigos

Įmonės [įstaigos] vadovo padėjėjas

Darbo vieta

Vilnius

Darbo pobūdis organizuoti, stebėti, analizuoti ir vertinti paskirtų gimnazijos metodinių grupių veiklą, koordinuoti neformaliojo švietimo įgyvendinimą gimnazijoje, koordinuoti sveikatos ugdymo, nusikalstamumo, smurto, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos veiklą, koordinuoti socialinio pedagogo, psichologo, specialiojo pedagogo veiklą, vadovauti vaiko gerovės komisijai, pildyti darbo apskaitos žiniaraštį, sudaryti ir koreguoti mokytojų tarifikaciją, atlikti kitus teisėtus direktoriaus pavedimus.
Reikalavimai Išsilavinimas: Aukštasis universitetinis
Profesija: Įmonės [įstaigos] vadovo padėjėjas
Privalumai 1. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 (Žin., 2003, Nr. 123-5618), reikalavimus. 2. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis. 3. Išmanyti mokyklos veiklos organizavimą, ugdymo procesą reglamentuojančius dokumentus, mokyklos tikslus ir uždavinius, darbo teisinius santykius, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, LR Darbo kodeksas, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, raštvedybą. 4. Mokėti ne mažiau kaip vieną užsienio kalbą. 5. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu, gebėti dirbti komandoje; gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, gebėti savarankiškai vykdyti direktoriaus pavaduotojo ugdymui kompetencijų aprašyme nustatytas funkcijas, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu.
Papildoma informacija darbo kompiuteriu įgūdžiai
raštvedybos žinios
Atlyginimas

Sutartinis

Liko galioti

7 d., 2018-03-12

Skelbimas įkeltas

2017-12-21


Siųsti CV šiam darbdaviui


« Grįžti į skelbimų sąrašą

Darbai24 rekomenduoja
Vieta Jūsų reklamai

Į viršų

Darbai24.lt logotipas nespalvotas

Šį portalą administruoja: UAB „Jobera“   |  +370 649 33 332  |  info@jobera.lt