Naujas startas-nauja pradzia
Ieškai darbo, spausk „užsiregistruoti“

Naudojimosi taisyklės


Ieškantiems darbo:
 

Registruodamasis(-i) Darbai24.lt sistemoje, suprantu ir sutinku, kad:
 

 1. Savo duomenis portale Darbai24.lt palieku, siekdama(s) gauti darbo pasiūlymų.
   
 2. Mano duomenys bus matomi arba dalinai matomi registruotiems Darbai24.lt klientams, ieškantiems darbuotojų.
   
 3. Turiu galimybę savo duomenis panaikinti arba padaryti juos neprieinamais darbdaviams, pasirenkant atitinkamą savo CV statusą.
   
 4. Mano duomenys nebus skelbiami šalims, nesusijusioms su Darbai24.lt paslaugų teikimu.
   
 5. Siekiant darbdaviams teikti tik teisingą ir aiškią informaciją, mano duomenys, prieš pateikiant juos darbdaviams, gali būti patikrinti Darbai24.lt darbuotojų.
   
 6. Savo duomenis galiu redaguoti, papildyti bei pašalinti.
   
 7. Darbai24.lt turi teisę kaupti, saugoti, redaguoti, tvarkyti bei perduoti darbdaviams pateiktus duomenis ir naudoti darbdavių poreikiams, susijusiems su darbuotojų paieška.
   
 8. Darbai24.lt konsultantai turi teisę ištrinti neatitinkančius teisybės ar netinkamai užpildytus duomenis, o taip pat ištrinti mano CV, dėl netinkamų mano veiksmų darbdavių, sistemos ar susijusių su paslaugų teikimu šalių atžvilgiu, dėl kurių minėtos šalys gali patirti moralinę ar materialinę žalą.
   
 9. Prisiimu atsakomybę už pateiktos informacijos teisingumą bei žalą ir nuostolius, kurie gali kilti dėl melagingos informacijos pateikimo.Darbai24.lt neatsako už žalą, galinčią kilti dėl portale registruotų ir darbuotojų ieškančių įmonių pasiūlymų, pažadų ar kitų su įdarbinimu susijusių veiksmų.Darbai24.lt konsultantai neįsipareigoja manęs įdarbinti, o darbo pasiūlymus portale teikia trečiosios šalys, t. y. Darbai24.lt paslaugomis besinaudojantys darbdaviai.
   

Darbdaviams:
 

Registruodami įmonę Darbai24.lt, Jūs sutinkate su šiomis sąlygomis ir taisyklėmis:
 

 1. Registruodami įmonę Darbai24.lt, Jūs patvirtinate, kad turite įgaliojimus atstovauti įmonę ir sutikti su šiomis registracijos sąlygomis ir naudojimosi taisyklėmis.
   
 2. Patvirtinate, kad Registracijos formoje pateikti duomenys apie įmonę yra teisingi.
   
 3. Užregistruota įmonė tampa savo prisijungimo prie Darbai24.lt duomenų (el. pašto ir slaptažodžio) valdytoja. Įmonė užtikrina prisijungimo duomenų saugumą ir visiškai atsako už asmenų, prisijungusių jos vardu, atliktus veiksmus.
   
 4. Įmonė, talpindama darbo skelbimus ar naudodamasi Darbai24.lt duomenų baze, kandidatams apie siūlomą darbą suteiks teisingą informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant, apie pačios įmonės veiklą, pozicijos darbo turinį, reikalavimus keliamus kandidatams, siūlymus kandidatams, kontaktinę informaciją.
   
 5. Netalpins Lietuvos Respublikos įstatymų neatitinkančių darbo skelbimų.
   
 6. Darbai24.lt paslaugomis naudosis tik darbuotojų paieškos tikslais savo įmonei ar jos filialui.
   
 7. Be atskiro Darbai24.lt administracijos leidimo, nesuteiks portale gautos informacijos apie kandidatus tretiesiems asmenims, jei to nereikalauja įstatymai.
   
 8. Įmonė gautus kandidatų asmeninius duomenis naudos nepažeisdama Lietuvos Respublikos įstatymų ir išskirtinai tik kandidatų įdarbinimo tikslais.
   
 9. Įmonė įsipareigoja laiku atsiskaityti už jos vardu užsakytas mokamas Darbai24.lt paslaugas.
   
 10. Įmonė įsipareigoja atlyginti žalą, kurią dėl jos kaltės patirtų Darbai24.lt ar kiti portalo vartotojai.
   
 11.  Nei viena pusė neatsako už aplinkybes, kurios atsirastų dėl nenugalimų aplinkybių (Force Majeure).


  « Grįžti į pradinį puslapį


 

Darbai24 rekomenduoja
Vieta Jūsų reklamai

Į viršų

Darbai24.lt logotipas nespalvotas

Šį portalą administruoja: UAB „Jobera“   |  +370 649 33 332  |  info@jobera.lt