Naujas startas-nauja pradzia
Ieškai darbo, spausk „užsiregistruoti“

Europos Sąjungos teisė


ES teisės aktai ir teismų praktika
 

Europos Bendrijų Teisingumo Teismo svetainė

Europos Bendrijų Teisingumo Teismo svetainėje pateikiama išsami informacija apie skirtingų institucijos padalinių sudėtį, struktūrą, jurisdikciją ir proceso nuostatas. Taip pat čia galima rasti teismų praktiką nuo 1997 metų, teismo veiklą reglamentuojančius teisės aktus, aktualių ir naudingų nuorodų į kitus teisės aktus, nacionalinių ir tarptautinių teismų praktiką.
 


 

Eur-Lex svetainė

Sistemoje galima rasti Europos Sąjungos oficialųjį leidinį, taip pat, be visa kita, sutartis, teisės aktus, teismo praktiką ir teisėkūros pasiūlymus. Sistema turi plačias paieškos galimybes.
 


 

Nacionalinių teisės aktų portalas

Galima naudotis nacionalinių teisės aktų šaltiniais. Portalo lankytojai gali atlikti paiešką nacionaliniuose tinklalapiuose naudodamiesi vienu šablonu. N-Lex tebėra bandomasis projektas. Paieškos formos teikiamos vienuolika oficialiųjų kalbų. Paieškos programa susieta su kiekvienos valstybės narės teisės aktų tinklaviete. Taip galima susipažinti su šių šalių teisės aktais. Portalo tikslas – sudaryti sąlygas visose valstybėse narėse naudotis paieškos puslapiais visomis Europos Sąjungos kalbomis.
 


 

Teisinio reguliavimo suvestinė pagal sritis

Šioje svetainėje rasite 32-ų sričių – prekybos, mokesčių, rinkos reguliavimo, energetikos bei kitų - ES teisinio reglamentavimo suvestinė.

 


Europos Sąjungos politika
 

Europos Komisijos Generalinių direktoratų ir tarnybų svetainė

Svetainėje pateikiama ES politikos krypčių analizė, išorės santykiai, bendrosios ir vidaus tarnybų sudėtys ir veikla >>
 


 

Europos Parlamento svetainė

Svetainė pateikia informacija apie ES vidaus sistemą, Sąjungos piliečių teises ir garantijas, bendrą politiką ir vidaus rinką, ekonominius ir valiutinius santykius, ES išorės santykius.
 


 

ES Baltosios knygos

Šiame portale pateikiamos nuo 1985 m. paskelbtos Baltosios knygos (angl. white papers) ir nuorodos į jų tekstus arba santraukas. Jeigu visas dokumento tekstas nepateiktas, spustelėję nuorodą rasite santrauką arba ES biuletenį.


 


 

ES naujienos

Tai Europos Sąjungos pranešimų spaudai skiltis, kurioje pateikiamos visos Europos sąjungos aktualijos.
 


Žodynai
 

Terminų žodynas ES svetainėje

Dažnai susiduriama su problema, kur rasti vieno ar kito tarptautiniuose dokumentuose naudojamo specifinio termino prasmę. Šis terminų žodynas padės išspręsti šią problemą, nes čia pateikiami Europos sąjungos teisės aktuose naudojamų terminų paaiškinimai.
 ES teisinio žargono žodynas

Tai nedidelė skiltis, kurioje yra paaiškinamas dažniausiai Europos sąjungos institucijose naudojamas specifinis teisinis žargonas.
 


 

ES akronimų ir santrumpų žodynas

Čia pateikiamai tarptautinėje teisėje dažniausiai naudojamų akronimų ir sutrumpinimų paaiškinimai.
 


« Grįžti atgal

Darbai24 rekomenduoja
Vieta Jūsų reklamai

Į viršų

Darbai24.lt logotipas nespalvotas

Šį portalą administruoja: UAB „Jobera“   |  +370 649 33 332  |  info@jobera.lt